Brandskyddsregler

Tillbaka

Allmänna regler

Man får inte ha cyklar, barnvagnar, sopor m.m. stående i trapphuset då det kan innebära brandfara samt att man kan snubbla vid en ev. evakuering vid en brand. Det kan dessutom försvåra brandkårens arbete.

Gör så här om det börjar brinna

– Rädda först dem som är i livsfara, men utsätt inte dig själv för risker. Ta dig ut så snabbt du kan. Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt.
Därför måste du ner under röken, nere vid golvet är det lättare att se och andas.
– Stäng alla dörrar bakom dig. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid.
– Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus.
– Om du kommer till en stängd dörr, öppna den inte utan att först ta reda på om det brinner på andra sidan. Om du känner på dörren upptill och den är varm brinner det
förmodligen på andra sidan.
– Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
– Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
– Släck branden om du bedömer att du klarar det. Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna.

Om det brinner någon annanstans än i din lägenhet, gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. Stäng dörren och stanna kvar i lägenheten och ring 112.

Brandvarnare

Brandvarnare räddar många liv och har man inte en bör man skaffa sig en sådan. Här kommer några goda råd angående brandvarnare
– Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.
– Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter.
– Brandvarnarna bör placeras i anslutning till sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum.
– Brandvarnarna ska uppfylla standarden SS-EN 14604. Märkningen står på förpackningen.

Brandfarlig matlagning

Många bränder börjar på spisen. Det är lätt att glömma en spisplatta påslagen om telefonen ringer eller någon knackar på dörren, men gå aldrig från köket om något kokar på spisen. Ett hjälpmedel som förebygger spisbränder är en automatisk övervakning av spisen, en så kallad spisvakt. En spisvakt bryter strömmen vid brand. Spisen stängs därmed av innan en brandfarlig situation uppkommer. En spistimer har, till skillnad från spisvakten, inget detekteringssystem utan slår enbart av strömmen efter en viss tid.

Glöm inte släcka ljusen

Levande ljus som lämnas utan uppsikt orsakar många bränder. Välj alltid ljusstakar i porslin, plåt eller annat brandsäkert material där ljusen står stadigt. Undvik ljusmanschetter, eftersom de lätt kan fatta eld. Placera ljusen på säkert avstånd från gardiner, dukar, möbler och krukväxter. Glöm inte att släcka ljusen när du lämnar rummet.

Förvaring av brandfarliga varor

– Utan tillstånd får man i flerfamiljshus förvara 100 liter brandfarlig vätska och 60 liter gasol per hushåll.
– Lägenhet/inglasad balkong: Sprayburkar, gasolflaskor som innehåller max 5 liter, brandfarlig vätska i behållare max 10 liter.
– Öppen balkong: Gasolflaskor av högst P11-storlek och brandfarlig vätska i behållare max 25 liter.
– Garage: Fordon med tank och reservdunk som ska förvaras i bilen. En uppsättning reservdäck inom markerad bilplats.
– Källarförråd: Ingen förvaring!
– Vindsförråd: Ingen förvaring!

Självantändning

Att tänka på vid renovering och annat pyssel. Linolja i trassel kan självantända. Vissa oljor eller fetter som sugs upp av ett poröst material ger när de torkar en oxidation som alstrar värme. Även andra vegetabiliska oljor kan självantända, till exempel teakolja och vissa typer av bonvaxer. Självantändning kan aldrig ske i burken eller på behandlade ställen, utan i de trasor som använts. Blöt dem med vatten och lägg dem i en sluten behållare. Bäst är en plåtburk med lock, men en tillsluten plastpåse med vatten är också tillräckligt för att förhindra farlig oxidation.