Styrelsen

<<

Styrelsens sammansättning 2019 – 2020:


Stefan Timmerman, ledamot och ordförande.

Andreas Hansén, ledamot och kassör.

Petronella Danielsson, ledamot och sekreterare.

Simon Plogmann, ledamot. Ansvarig för sopsortering. 

Tomas Kolbjer, ledamot. Ansvarig för brandskydd och hemsida. 

Monica Blücher, suppleant. Ansvarig för städavtalet.