Styrelsen

<<

Styrelsens sammansättning 2021- 2022:


Stefan Timmerman, ordförande.

Monica Blücher, ledamot och sekreterare

Simon Plogmann, ledamot och kassör.

Håkan Lundberg, ledamot

Ove Wiktor, ledamot. Ansvarig för hissar och hemsida

Karin Winther, suppleant