Styrelsen

Tillbaka

Styrelsens sammansättning 2023- 2024:


Stefan Timmerman, ordförande och ansvarig för hissarna.

Monica Blücher, ledamot och sekreterare.

Håkan Lundberg, ledamot och brandansvarig.

Marcus Ridderheim, ledamot.

Gå till sidan ”Kontakta styrelsen”