Kontakta styrelsen

<<

Här lämnas epost adresser till vissa i föreningens styrelse:

– Ordförande: Stefan Timmerman

 stefantimmerman@hotmail.com

– Kassör: Andreas Hansén

 a_hansen00@hotmail.com


Samtliga ledamöters epost-adresser och telefonnummer går att finna på anslagstavlan i respektive port.