Grannsamverkan

Tillbaka

Genom nyfikenhet, engagemang och vaksamhet kan vi grannar tillsammans väsentligen minska risken för inbrott, stölder och skadegörelse.

Grannsamverkan sker i nära samarbete med polisen.

Läs broschyrerna ”Detta är Grannsamverkan” och ”Skaffa en inventarieförteckning” som ni tidigare fått eller snart får i brevlådan.

Vår förening ska ha ett s k huvudkontaktombud och två ordinarie kontaktombud. Dessa ombud svarar för informationsspridning till och kontakten med de boende. Huvudkontaktombudet är också ansvarig för kontakten med närpolisen i Solna.

Föreningen saknar för närvarande tillsatta ombud varför vår Grannsamverkan just nu inte fungerar som tänkt. Om du vill göra en insats som ombud för vår Grannsamverkan, kontakta då styrelsen genom att lämna ett meddelande i föreningens brevlåda i port nr 16. Du blir sedan kontaktad av styrelsen.

De ordinarie kontaktombuden (en boendes i nr 14 och en i nr 16) hjälper huvudkontaktombudet med informationsspridningen i portarna. När något händer i fastigheten ska vi i första hand kontakta det ordinarie kontaktombudet i vår port som sedan rapporterar vidare till huvudkontaktombudet som i sin tur rapporterar till närpolisen i Solna.

Ovannämnda gäller vid icke akuta händelser i fastigheten! Akuta händelser, t ex pågående brott, anmäls av oss boende direkt till polisen på nummer 112.

Betänk möjligheten att gå med i föreningens Facebook-grupp, v g se information på separat sida under kapitelet ”För boende”. Facebook-gruppen utgör ett viktigt komplement till vår Grannsamverkan då vi i gruppen har möjlighet att i realtid meddela våra grannar om pågående störningar i och kring fastigheten.