Pingisrummet

Tillbaka

Nu har vi öppnat pingisrummet igen! Rummet hittar ni längst in i matkällarutrymmet i port 16 (KV1 mitt emot hissen). Pingisrummet är primärt ett skyddsrum för boende i port 16.

Att vi under lång tid tvingats hålla pingisrummer stängt beror på att det förekommit nerskräpning och rökning i rummet, det sistnämnda synnerligen allvarligt på grund av brandrisken. Vi gör nu ett försök och håller pingisrummet öppet, men om samma sak inträffar igen kommer rummet att hållas låst och oåtkomligt. Meddela gärna styrelsen (till exempel via föreningens brevlåda i nr 16, BV) om ni observerar något avvikande i pingisrummet.

Således råder totalförbud mot rökning i lokalen! Efter utnyttjade av pingisrummet förväntas alla ta med sig skräp därifrån, till exempel flaskor och burkar.

Pingisrummet kan inte bokas utan det är först till bordet som gäller. Dock kan intresserade själva sätta upp ett anslag på dörren som meddelar (med dag och tid) att rummet är ”bokat”.

Glöm inte att släcka ljuset efter er!