Förvaltare

Tillbaka

Ekonomisk förvaltare

Nabo Group AB

Telefontid måndag-fredag kl. 09 – 12

Telefon: 010-288 00 27

E-post: support@nabo.se

Teknisk förvaltare/fastighetsskötsel

FT Drift AB (v g se också anslag i portarna)

Telefontid måndag-fredag kl. 07 -16

Telefon: 08-66 90 200

E-post: kundservice@ftdrift.se

Vid felanmälan kontakta styrelsen först!

Jourtider (helger och utanför kontorstid):  Kontakta Securitas Jourmontör med felanmälan: telefon 010-44742 21. Securitas Jourmontör kontaktas endast vid fara för person eller fastighet!