Förvaltare

<<

Ekonomisk förvaltare

Conzignus Hem och Fastighet AB

E-post: medlem@hemochfastighet.se

Medlem/Hyresgäst, kontakt via telefon måndag-fredag kl.09.30 – 11.30: 08-525 225 00

Teknisk förvaltare/fastighetsskötsel

FT Drift AB

Vardagar: Måndag – Fredag kl. 07.00-16.00.

Anmälan görs på: Tel: 08-66 90 200

E-post till: felanmalan@ftdrift.se

Vid felanmälan kontakta styrelsen först!

JOURTIDER (helger och utanför kontorstid)

Kontakta Bravida Jour

Anmälan görs via: Tel: 020-21 21 12

Notera! Bravida kontaktas endast vid fara för person eller fastighet!