Förrådsutrymmen

Tillbaka

Såväl matkällaren som det stora källareförrådet måste hållas märkta med lägenhetsnummer och namn.

V g se viktig information under ”Brandskyddsregler”. Där finns klara besked om vad vi får förvara i våra förråd och det är av yttersta vikt att anvisningarna följs. I tillfälle av en brand i ett källarförråd gäller inte våra försäkringar om det visar sig att det förvarats brandfarligt material eller gods i ett förrådsutrymme. Vid minsta tveksamhet, var vänlig kontakta föreningens brandansvarige, Håkan Lundberg i port nr 14, 6tr.

Av samma skäl får vi aldrig ställa något material eller gods i gångarna i förråden!