Historik

<<

Föreningens fastighet, Ekensberg 4 byggdes 1954 och är belägen i Solna kommun. Tomten friköptes 1997. Tomtarealen är 3 613 kvm, total yta är 5264 kvm. Bostadsytan är 4 822 kvm och lokalytan är 442 kvm. Fastigheten har numera 70 lägenheter, varav 3 lägenheter är hyresrätter. Det finns också 15 garageplatser. Lägenheterna är indelade i 1:or, 2:or, små och stora 3:or samt några 5:or och 6:or med etagevåningar.

Föreningen bildades redan 1999 men var till en början en passiv förening som fungerade som en hyresgästförening för bevakning av hyresgästernas intressen i avvaktan på att få köpa fastigheten. Inte förrän 2005 kom erbjudande om köp av fastig-heten från dåvarande hyresvärd StorStockholms Fastighets AB och i januari 2006 ombildades föreningen till en bostadsrättsförening.

I september hade de flesta i huset köpt sina lägenheter. Några tomma lägenheter ingick i köpet av fastigheten och föreningens förtjänst vid försäljningen av dessa blev en grundplåt för dels ett stambyte som genomfördes 2009-2010 där alla fick nya bad- eller duschrum och nya rörledningar i köken, och dels för den tak- fasad- balkong- och fönsterrenovering som genomfördes 2013.

I dag är föreningens fastighet modernt upprustad och renoverad och föreningens ekonomi i god balans.