Tömning förråd

Tillbaka

I samband med flyttning är det mycket viktigt att bostadsrättshavare meddetsamma tömmer sina förråd, d v s både sitt matkällarförråd och sitt ordinarie källarförråd.

Glöm inte ta med er eventuella cyklar från cykelrummet eller gården samt artiklar i barnvagnsstallen.

Det åligger vidare bostadsrättshavaren att i rimlig omfattning ordna städning av förråden.

Eventuellt kvarlämnade effekter efter dagen för den officiella flytten transporteras bort av föreningen för destruering och eventuella kostnader för detta efterfaktureras på den tidigare bostadsrättshavaren.

Det åligger vidare den tidigare bostadsrättshavaren att meddela styrelsen när förråden är tömda så att dessa kan inspekteras innan den nya bostadsrättshavaren träder till.