Mäklareinformation

Tillbaka

Brf Ekensberg 4: organisationsnummer: 769604-6023

Informationen på denna sida finns att ladda hem, v g se länken längst ner.

Basfakta om föreningen

Byggår 1954

Adresser: Virebergsvägen 14-16

Antal lägenheter: 70 lägenheter (3 hyresrätter)

Total yta: 5264 m²

Bostadsyta: 4822 m²

Tomtareal: 3613 m² (friköpt 1997)

Uppvärmning: Fjärrvärme

Ventilation: Mekanisk frånluft

Hissar: 2 linhissar, 3 personer

Garage: 13 platser (11 bil och 2 MC)

Lägenhetsfördelning;

1 rum och kök                    2 st

2 rum och kök                    26 st

3 rum och kök                    36 st

5 rum och kök                    4 st

6 rum och kök                    2 st

Fastigheten består av ett flerbostadshus om 8 våningar ovan mark med källare i två plan.

Föreningen är en äkta bostadsrättsförening som ombildades 2006 och är försäkrad hos Brandkontoret. Ansvarsförsäkring för styrelsen finns.

Garageplats: 870 kr/mån

MC:               435 kr/mån

Renoveringar mm

2009-2010

Stambyte genomfördes av Jan West AB

–          nya badrumsstammar och nya badrum

–          nya köksstammar

2010

Ny fjärrvärmeanläggningen, Norrenergi AB

2011

OVK samt installation av fläktar i portarna av Jovent AB

2011

Nya stamventiler (värme) installerades av Bravida

2012

Norra gaveln dränerades

2013

Tak, fasad- och fönster renoverades av Tresson AB

–          ny beläggning på balkonger

–          två piskaltaner renoverades

–          nya fönster (treglas med persienner mellan rutor s k 2+1)

2013

Installerades nya termostater på elementen av  JR Johanssons Rör AB

2013

Bredband (fiber)drogs in av Svagströmsbolaget på uppdrag av Bredbandsbolaget

2013

Baksidan av huset dränerades av Phiusiri Entreprenad

2013

Lekparken renoverades tillsammans med grannföreningarna

2014

Nya grundvattenpumpar installerades av Bravida

2015

Baksidan av huset återställdes efter dränering av Vivaldi AB

–          nytt staket

2016

Stamspolning, Solna Högtryck (januari)

2016

El uppgradering, en fas till tre fas av Bright Light El AB (februari)

2017

Nya hissar

2017

Renovering av trapphus och tvättstuga

2018

Renovering av garage

2021

Stamspolning, Solna Högtryck

2021

Gemensam el

2022

Byte av avloppsrör och renovering av framsidan

Ny dagvattenledning på baksidan av huset samt renovering och byte av trasig dagvattenledning vid garagenedfarten.

Per dags dato är alla större renoveringar gjorda och det är mest löpande underhåll från och med nu. Inga extra avgiftshöjningar planeras på grund av genomförda renoveringar. 

Angående hushållselen

Föreningen har för 2021 implementerat en el-lösning, där föreningen köper in elen för hela huset och sedan säljer elen vidare till bostadsrättshavarna. Detta leder till minskade utgifter för elen med en signifikant sänkning av elkostnaderna för bostadsrätthavarna. Lösningen innebär att förbrukningen aviseras med en tidsfördröjning av 1–2 månader. Till exempel, så aviseras förbrukningen för januari med avin som skickas ut i början av mars. 

Vid ägarbyte av en lägenhet, kommer detta att praktiskt hanteras av förvaltningsföretaget Nabo, vilket innebär att aktuell mäklare kan bli inblandad. 

Föreningens ekonomi

Föreningens ekonomi är stabil och god. Vi har gjort två amorteringar på lånen de senaste åren på sammanlagt 9 mnkr och det finns inga planer på avgiftshöjningar på kort sikt. 

I ett längre perspektiv och i tillfälle av oväntade och större förändringar på räntemarknaden, i prisutvecklingen för el eller andra berörda kostnadsslag, kan naturligtvis en viss justering av avgifterna inte uteslutas. 

____________________________________________________________________________

Självklart kan vår omvärld förändras varför en eller annan uppgift i dokumentet/på denna sida kan behövas modifieras.

Ni måste därför vara beredda att eventuellt be oss verifiera någon viss uppgift, men i skrivande stund är alla uppgifter uppdaterade och lämnade ”per dags dato” (2022-11-26).

Kontaktperson är jag själv som föreningens ordförande:

Stefan Timmerman med e-post adress: stefantimmerman@hotmail.com och telefon 0733-941755.

Mäklareinfo.docx