Mäklareinformation

<<

V g se nedanföljande länk till Word-dokument! I dokumentet har vi lämnat svar på de vanligast förekommande frågorna om vår förening.

Självklart kan vår omvärld förändras varför ett eller annat svar i nämnda dokument kan behövas modifieras

Ni måste därför vara beredda att eventuellt be oss verifiera någon viss uppgift, men i skrivande stund är alla uppgifter uppdaterade och lämnade ”per dags dato” (2018-10-29).

Kontaktperson är jag själv som föreningens ordförande: Stefan Timmerman med e-post adress stefantimmerman@hotmail.com och telefon 0733-941755.

Mäklareinfo.docx